IFARM FAMILY

ขอต้อนรับคุณสู่ครอบครัวไอฟาร์ม พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่ไม่เหมือนใคร อาทิ ส่วนลดในการซื้อสินค้า ส่วนลดการเข้าอบรม สินค้าราคาพิเศษสำหรับ IFARM FAMILY และได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของไอฟาร์มก่อนใคร

1

.

ส่วนลดการอบรม

คุณได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% ในหลักสูตรที่ 2
และส่วนลดถึง 10% ในหลักสูตรที่ 3 เป็นต้นไป
(ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)
2

.

ส่วนลดซื้อเครื่องจักร

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 3% เมื่อซื้อ
สินค้าหมวดเครื่องจักรจากไอฟาร์ม
(ยกเว้นรายการที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
3

.

ส่วนลดสินค้า

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 5% เมื่อซื้อ
สินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของไอฟาร์ม
(ยกเว้นเครื่องจักร + ที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
1

.

ส่วนลดการอบรม

คุณได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% ในหลักสูตรที่ 2 และส่วนลดถึง 10% ในหลักสูตรที่ 3 เป็นต้นไป
(ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)
2

.

ส่วนลดซื้อเครื่องจักร

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 3% เมื่อซื้อ
สินค้าหมวดเครื่องจักรจากไอฟาร์ม
(ยกเว้นรายการที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
3

.

ส่วนลดสินค้า

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 5% เมื่อซื้อ
สินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของไอฟาร์ม
(ยกเว้นเครื่องจักร + ที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
4

.

สินค้าราคาพิเศษ

คุณได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกสินค้าราคาพิเศษที่เป็น
เอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก IFARM FAMILY เท่านั้น
(ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)
5

.

IFARM REWARDS

ทุกการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของคุณมีค่า
รับแต้มสะสมเพื่อใช้แลกส่วนลดเพิ่มเติม
(ยกเว้นเครื่องจักร + รายการที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
6

.

ร่วมกิจกรรมฟรี

คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้นตามโอกาสต่างๆได้ฟรี
(เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ / ธรรมชาติ)
4

.

สินค้าราคาพิเศษ

คุณได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกสินค้าราคาพิเศษที่เป็นเอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก IFARM FAMILY เท่านั้น
(ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)
5

.

IFARM REWARDS

ทุกการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของคุณมีค่า รับแต้มสะสมเพื่อใช้แลกส่วนลดเพิ่มเติม
(ยกเว้นเครื่องจักร + รายการที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
6

.

ร่วมกิจกรรมฟรี

คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้นตามโอกาสต่างๆได้ฟรี
(เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ / ธรรมชาติ)

เงื่อนไข

เป็นสมาชิก IFARM FAMILY ง่ายๆ เพียง

1. ผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของไอฟาร์ม หรือ 2. ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 6 เดือน

เงื่อนไข

เป็นสมาชิก IFARM FAMILY ง่ายๆ เพียง

1. ผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของไอฟาร์ม หรือ

2. ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 6 เดือน