mrbal_ifarm.jpg

คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์

ผู้ก่อตั้งไอฟาร์ม

 

จากอดีตที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ที่ปรึกษาธุรกิจให้กับธุรกิจเล็กใหญ่เป็นจำนวนมาก และอาจารย์พิเศษระดับ ป. โทในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งสู่ "คนงานในสวนแห่งธรรมชาติ" ที่มีความเชื่อว่างานเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างทั้งรายได้ และความสุขไปพร้อมกันได้หากมีความคิดที่ถูกต้อง และหากสามารถผสานความรู้ในการเพาะปลูกให้เป็นหนึ่งเดียวความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยี่ได้

เขาชอบชักชวนคนรุ่นใหม่ให้ออกตามหาความฝันของตัวเองด้วยการหันมาทำงานเกษตร เพราะเขาเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

แต่ละปีมีคนรุ่นใหม่หลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักออกแบบ นักการตลาด นักบัญชี วิศวะกร และโปรแกรมเมอร์ เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อทำงานเกษตรหลังจากมาเรียนรู้ที่ไอฟาร์มที่เขาเป็นผู้ก่อตั้ง

"คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์" ยังเชื่อว่าการเดินตามคำพ่อสอน (ในหลวง ร. ๙) คือหนทางสู่ความสำเร็จแห่งความยั่งยืน เขาจึงตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจบนความพอเพียง

ปัจจุบัน "คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์" ยังมีผลงานการเขียนหนังสืออีกด้วย โดยหนังสือเล่มแรกของเขา "พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน" ได้ติดอันดับหนังสือขายดีในร้านหนังสือชั้นนำหลายแห่ง

เขาตั้งใจจะเขียนหนังสือออกมาอีกหลายเล่ม เพื่อแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับงานเกษตรในมุมมองใหม่ๆ

mrbal_ifarm.jpg

คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์

ผู้ก่อตั้งไอฟาร์ม

 

จากอดีตที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ที่ปรึกษาธุรกิจให้กับธุรกิจเล็กใหญ่เป็นจำนวนมาก และอาจารย์พิเศษระดับ ป. โทในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งสู่ "คนงานในสวนแห่งธรรมชาติ" ที่มีความเชื่อว่างานเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างทั้งรายได้ และความสุขไปพร้อมกันได้หากมีความคิดที่ถูกต้อง และหากสามารถผสานความรู้ในการเพาะปลูกให้เป็นหนึ่งเดียวความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยี่ได้

เขาชอบชักชวนคนรุ่นใหม่ให้ออกตามหาความฝันของตัวเองด้วยการหันมาทำงานเกษตร เพราะเขาเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

แต่ละปีมีคนรุ่นใหม่หลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักออกแบบ นักการตลาด นักบัญชี วิศวะกร และโปรแกรมเมอร์ เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อทำงานเกษตรหลังจากมาเรียนรู้ที่ไอฟาร์มที่เขาเป็นผู้ก่อตั้ง

"คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์" ยังเชื่อว่าการเดินตามคำพ่อสอน (ในหลวง ร. ๙) คือหนทางสู่ความสำเร็จแห่งความยั่งยืน เขาจึงตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจบนความพอเพียง

ปัจจุบัน "คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์" ยังมีผลงานการเขียนหนังสืออีกด้วย โดยหนังสือเล่มแรกของเขา "พลิกฟาร์มเห็ดสู่ธุรกิจเงินล้าน" ได้ติดอันดับหนังสือขายดีในร้านหนังสือชั้นนำหลายแห่ง

เขาตั้งใจจะเขียนหนังสือออกมาอีกหลายเล่ม เพื่อแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับงานเกษตรในมุมมองใหม่ๆ