• เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น

Results 1 - 24 of 35
Datalog-RC-4-a
เครื่องวัดอุณหภูมิ Data Logger

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

1300.-
Sales price with discount:
Discount:
mt-030-a
อุปกรณ์วัดความชื้นดิน Digital

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

790.-
Sales price with discount:
Discount:
mt-032-a
4 in 1 วัดปุ๋ย-pH-ความชื้น-แสง

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

1250.-
Sales price with discount:
Discount:
room-temp-hygro-8-cm-a
วัดความชื้น อุณหภูมิดิจิตอล TH-017

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

590.-
Sales price with discount:
Discount:
room-temp-hygro-4-cm-b
วัดความชื้น อุณหภูมิดิจิตอล TH-018

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

200.-
Sales price with discount:
Discount:
f-mt-51-19
วัดความชื้น-อุณหภูมิ TH-005

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

420.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-064
เครื่องวัดความชื้น Digital TH-007

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

350.-
Sales price with discount:
Discount:
HTC2-d
เครื่องวัดความชื้น Digital TH-008

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

400.-
Sales price with discount:
Discount:
303C-1
วัดความชื้น อุณหภูมิ TH-009

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

1000.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-066-1
วัดความชื้น อุณหภูมิดิจิตอล TH-011

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

350.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-067-1
วัดความชื้น อุณหภูมิดิจิตอล TH-012

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

370.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-068-2 copy1
วัดความชื้น อุณหภูมิดิจิตอล TH-013

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

450.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-069-1
วัดความชื้น อุณหภูมิดิจิตอล TH-014

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

550.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-063-1
วัดความชื้น อุณหภูมิดิจิตอล TH-006

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

440.-
Sales price with discount:
Discount:
f-mt-047-1
เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ TH-010

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

3400.-
Sales price with discount:
Discount:
wth-01-a copy
อุปกรณ์พยากรณ์สภาพอากาศ TH-015

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

2000.-
Sales price with discount:
Discount:
440 3in1
แท่งวัดความชื้น -pH- แสง #PH-013

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

440.-
Sales price with discount:
Discount:
F-MT-071-1
แท่งวัดความชื้น -pH-แสง-อุณหภูมิ #PH-014

[row gutter="small" divider="no" equal_height="yes"...

990.-
Sales price with discount:
Discount: