IFARM FAMILY

ขอต้อนรับคุณสู่ครอบครัวไอฟาร์ม พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่ไม่เหมือนใคร อาทิ ส่วนลดในการซื้อสินค้า

ส่วนลดการเข้าอบรม สินค้าราคาพิเศษสำหรับ IFARM FAMILY และได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของไอฟาร์มก่อนใคร

1

.

ส่วนลดการอบรม

คุณได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% ในหลักสูตรที่ 2
และส่วนลดถึง 10% ในหลักสูตรที่ 3 เป็นต้นไป
(ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)
2

.

ส่วนลดอบรมแบบพิเศษ

คุณจะได้รับส่วนลดอบรมในรูปแบบ
ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก IFARM FAMILY
(ตามรายการที่มีเงื่อนไขระบุ)
3

.

ส่วนลดสินค้า

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 5% เมื่อซื้อ
สินค้าต่างๆ ผ่านออนไลน์ / หน้าร้าน
(ยกเว้นเครื่องจักร + ที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
4

.

สินค้าราคาพิเศษ

คุณได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกสินค้าราคาพิเศษที่เป็น
เอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก IFARM FAMILY เท่านั้น
(ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)
5

.

ส่วนลดซื้อเครื่องจักร

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 3% เมื่อซื้อ
สินค้าหมวดเครื่องจักรจากไอฟาร์ม
(ยกเว้นรายการที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
6

.

ร่วมกิจกรรมฟรี

คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้นตามโอกาสต่างๆได้ฟรี
(เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ / ธรรมชาติ)
1

.

ส่วนลดการอบรม

คุณได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% ในหลักสูตรที่ 2 และส่วนลดถึง 10% ในหลักสูตรที่ 3 เป็นต้นไป
(ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)
2

.

ส่วนลดซื้อเครื่องจักร

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 3% เมื่อซื้อ
สินค้าหมวดเครื่องจักรจากไอฟาร์ม
(ยกเว้นรายการที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
3

.

ส่วนลดสินค้า

คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 5% เมื่อซื้อ
สินค้าต่างๆ ผ่านออนไลน์ / หน้าร้าน
(ยกเว้นเครื่องจักร + ที่มีเงื่อนไขอื่นระบุ)
4

.

สินค้าราคาพิเศษ

คุณได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกสินค้าราคาพิเศษที่เป็นเอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก IFARM FAMILY เท่านั้น
(ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้)
5

.

ส่วนลดอบรมแบบพิเศษ

คุณจะได้รับส่วนลดอบรมในรูปแบบ
ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก IFARM FAMILY
(ตามรายการที่มีเงื่อนไขระบุ)
6

.

ร่วมกิจกรรมฟรี

คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้นตามโอกาสต่างๆได้ฟรี
(เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ / ธรรมชาติ)

เงื่อนไข

เป็นสมาชิก IFARM FAMILY ง่ายๆ เพียง

1. ผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของไอฟาร์มที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 2000- ขึ้นไป หรือ

2. ซื้อสินค้าครบ 4,000 บาทขึ้นไป ภายใน 6 เดือน (ยกเว้นเครื่องจักร หรือสินค้าที่ระบุว่าไม่อยู่ในโปรแกรม "IFARM FAMILY"

เงื่อนไข

เป็นสมาชิก IFARM FAMILY ง่ายๆ เพียง

1. ผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของไอฟาร์มที่มีค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 2000- ขึ้นไป หรือ

2. ซื้อสินค้าครบ 4,000 บาทขึ้นไป ภายใน 6 เดือน (ยกเว้นเครื่องจักร หรือสินค้าที่ระบุว่าไม่อยู่ในโปรแกรม "IFARM FAMILY"