เนื้อหาในหน้านี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ... ขออภัยในความไม่สะดวก

Slider

เลี้ยงไส้เดือน / ฟาร์มไส้เดือน

3 ปัญหาความชื้นในก้อนเห็ดที่ฉุดกำไรฟาร์มเห็ดให้ดิ่งเหว

3 ปัญหาความชื้นในก้อนเห็ดที่ฉุดกำไรฟาร์มเห็ดให้ดิ่งเหว ทำก้อนเห็ดออกมาไม่ได้คุณภาพ มีปัญหาราและแบคทีเรียให้ตามแก้ไม่จบไม่สิ้น ผลผลิตดอกเห็ดไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งมาจากความชื้นในก้อนเห็ด เป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขาที่หลายคนทำพลาดจนนำไปสู่การขาดทุน

Slider
Slider

บทความอื่น ๆ ในหมวดนี้

เพาะเห็ด / ฟาร์มเห็ด

3 ปัญหาความชื้นในก้อนเห็ดที่ฉุดกำไรฟาร์มเห็ดให้ดิ่งเหว

3 ปัญหาความชื้นในก้อนเห็ดที่ฉุดกำไรฟาร์มเห็ดให้ดิ่งเหว ทำก้อนเห็ดออกมาไม่ได้คุณภาพ มีปัญหาราและแบคทีเรียให้ตามแก้ไม่จบไม่สิ้น ผลผลิตดอกเห็ดไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งมาจากความชื้นในก้อนเห็ด เป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขาที่หลายคนทำพลาดจนนำไปสู่การขาดทุน

Read more

เพาะเห็ด / ฟาร์มเห็ด

เพาะเห็ด : ถ้าคุม pH ไม่สำเร็จก็เสร็จทุกราย

pH หรือกรดด่างถือเป็น 1 ใน 5 Critical Factors ที่คนทำเห็ดทุกคนต้องเอาใจใส่ ถ้าละเลย หรือมองข้ามมันเมื่อไร โอกาสผิดพลาดถึงขั้นขาดทุนอาจมาเยือนฟาร์มของคุณได้ทุกเมื่อ ต่อไปนี้คือ Case Study ที่อยากให้คุณอ่าน เพราะจากประเด็น pH เพียงจุดเล็กๆ นำไปสู่การขาดทุนใหญ่โตได้อย่างไม่น่าเชื่อได้เหมือนกัน

Read more

เพาะเห็ด / ฟาร์มเห็ด

5 เรื่องที่ฟาร์มเห็ดจำนวนหนึ่งมักทำผิดตาม ๆ กันมา

5 เรื่องที่ฟาร์มเห็ดจำนวนหนึ่งมักทำผิด หลายครั้งที่การปฏิบัติตามๆกันมาโดยไม่รู้เหตุผลก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่โตในการทำธุรกิจเห็ดได้อย่างไม่น่าเชื่อ ต่อไปนี้คือ 5 ตัวอย่างที่ฟาร์มเห็ดจำนวนหนึ่งมักปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องตามๆกันมาจนนำไปสู่การขาดทุน หากไม่อยากผิดพลาดซ้ำรอย นี่คือบทความที่คุณต้องไม่พลาด

Read more

เพาะเห็ด / ฟาร์มเห็ด

5 สิ่งเกี่ยวกับความชื้นในโรงเรือนที่นักเพาะเห็ดมือใหม่ต้องรู้

5 สิ่งเกี่ยวกับความชื้นในโรงเรือนที่นักเพาะเห็ด "มือใหม่" ต้องรู้ ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด คือ Critical Factor ที่สำคัญมากๆตัวหนึ่ง ถ้าความชื้นต่ำไป หรือสูงเกินไป ก็สร้างปัญหาให้กับดอกเห็ดได้พอๆกัน ถ้าอยากได้ผลผลิตดอกเห็ดที่ได้มาตรฐาน สร้างกำไรงามๆ นี่คือ 5 เรื่องที่นักเพาะเห็ดมือใหม่ต้องอ่าน

Read more

เลี้ยงไส้เดือน / ฟาร์มไส้เดือน

เพาะเห็ด / ฟาร์มเห็ด

เพาะเห็ด : ถ้าคุม pH ไม่สำเร็จก็เสร็จทุกราย

pH หรือกรดด่างถือเป็น 1 ใน 5 Critical Factors ที่คนทำเห็ดทุกคนต้องเอาใจใส่ ถ้าละเลย หรือมองข้ามมันเมื่อไร โอกาสผิดพลาดถึงขั้นขาดทุนอาจมาเยือนฟาร์มของคุณได้ทุกเมื่อ ต่อไปนี้คือ Case Study ที่อยากให้คุณอ่าน เพราะจากประเด็น pH เพียงจุดเล็กๆ นำไปสู่การขาดทุนใหญ่โตได้อย่างไม่น่าเชื่อได้เหมือนกัน

Read more

เพาะเห็ด / ฟาร์มเห็ด

5 เรื่องที่ฟาร์มเห็ดจำนวนหนึ่งมักทำผิดตาม ๆ กันมา

5 เรื่องที่ฟาร์มเห็ดจำนวนหนึ่งมักทำผิด หลายครั้งที่การปฏิบัติตามๆกันมาโดยไม่รู้เหตุผลก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่โตในการทำธุรกิจเห็ดได้อย่างไม่น่าเชื่อ ต่อไปนี้คือ 5 ตัวอย่างที่ฟาร์มเห็ดจำนวนหนึ่งมักปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องตามๆกันมาจนนำไปสู่การขาดทุน หากไม่อยากผิดพลาดซ้ำรอย นี่คือบทความที่คุณต้องไม่พลาด

Read more

เพาะเห็ด / ฟาร์มเห็ด

3 ปัญหาความชื้นในก้อนเห็ดที่ฉุดกำไรฟาร์มเห็ดให้ดิ่งเหว

3 ปัญหาความชื้นในก้อนเห็ดที่ฉุดกำไรฟาร์มเห็ดให้ดิ่งเหว ทำก้อนเห็ดออกมาไม่ได้คุณภาพ มีปัญหาราและแบคทีเรียให้ตามแก้ไม่จบไม่สิ้น ผลผลิตดอกเห็ดไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งมาจากความชื้นในก้อนเห็ด เป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขาที่หลายคนทำพลาดจนนำไปสู่การขาดทุน

Read more

เพาะเห็ด / ฟาร์มเห็ด

5 สิ่งเกี่ยวกับความชื้นในโรงเรือนที่นักเพาะเห็ดมือใหม่ต้องรู้

5 สิ่งเกี่ยวกับความชื้นในโรงเรือนที่นักเพาะเห็ด "มือใหม่" ต้องรู้ ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด คือ Critical Factor ที่สำคัญมากๆตัวหนึ่ง ถ้าความชื้นต่ำไป หรือสูงเกินไป ก็สร้างปัญหาให้กับดอกเห็ดได้พอๆกัน ถ้าอยากได้ผลผลิตดอกเห็ดที่ได้มาตรฐาน สร้างกำไรงามๆ นี่คือ 5 เรื่องที่นักเพาะเห็ดมือใหม่ต้องอ่าน

Read more