Slider
Slider

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

ผลผิตทุเรียนต่อไร่ (กก.) 2563

เปิดสถิติ ผลผลิต "ทุเรียน" ต่อไร่ (กก.) จังหวัดทำได้สูงสุดในประเทศ ปี 2563 พลาดไม่ได้

พบกับคำตอบว่าจังหวัดไหนที่ครองแชมป์สร้างผลผลิตทุเรียนได้มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทยประจำปี 2563 พร้อมกับสถิติต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ จังหวัดไหนผลิตทุเรียนได้มากที่สุด และจังหวัดไหนมีผลผลิตทุเรียน / ไร่สูงสุดประจำปี 2563

บทความอื่นๆ ในหมวดนี้

ผลผิตทุเรียนต่อไร่ (กก.) 2563

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

เปิดสถิติ ผลผลิต "ทุเรียน" ต่อไร่ (กก.) จังหวัดทำได้สูงสุดในประเทศ ปี 2563 พลาดไม่ได้

พบกับคำตอบว่าจังหวัดไหนที่ครองแชมป์สร้างผลผลิตทุเรียนได้มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทยประจำปี 2563 พร้อมกับสถิติต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ จังหวัดไหนผลิตทุเรียนได้มากที่สุด และจังหวัดไหนมีผลผลิตทุเรียน / ไร่สูงสุดประจำปี 2563

Read more
การปลูกทุเรียนต้นคู่

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

ปลูกทุเรียน 1 ต้น / หลุม หรือ 2 ต้น / หลุม แบบไหนให้ผลผลิตและสร้างรายได้ดีกว่ากัน ?

ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของไทย สร้างรายได้ทั้งตลาดในประเทศและส่งออก อย่างไรก็ดี การลงทุนปลูกทุเรียน ผู้ปลูกจำเป็นต้องรู้และเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน 3 เรื่องต่อไปนี้ คือ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียน สายพันธุ์ของทุเรียน และผลผลิตต่อไร่ (กก.)

Read more
สถิติการส่งออกทุเรียน ปี 2563

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

"ทุเรียน" ไทยตีตลาดโลกต่อเนื่อง ปี 2563 ส่งออกยังแรงไม่ตก ทั้งสด แช่เย็น และอบแห้ง

สถิติการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยในปี 2563 ทั้ง 4 ประเภทคือ ทุเรียนแช่เย็นจนแข็ง ทุเรียนสด ทุเรียนอบแห้ง และทุเรียนกวน (ปริมาณ และมูลค่า) ช่วยให้คุณแนวโน้มธุรกิจทุเรียนในระดับนานาชาติแบบเจาะลึก

Read more
ข้อมูลการปลูกทุเรียนประเทศไทย

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

จังหวัดไหนครองแชมป์ผลิต "ทุเรียน" มากที่สุดในประเทศ ปี 2562 คนทำทุเรียนต้องรู้

พบกับคำตอบว่าจังหวัดไหนที่ครองแชมป์สร้างผลผลิตทุเรียนได้มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทยประจำปี 2562 พร้อมกับสถิติต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ จังหวัดไหนผลิตทุเรียนได้มากที่สุด และจังหวัดไหนมีผลผลิตทุเรียน / ไร่สูงสุดประจำปี 2562

Read more

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

เปรียบเทียบสถิติการผลิตทุเรียนปี 2553 - 2562

สถิติที่คนทำสวนทุเรียนต้องรู้ ข้อมูลเปรียบเทียบการผลิตทุเรียนของประเทศไทย ปี 2553-2562 ใน 4 มิติหลัก คือ เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิตทุเรียน (ตัน) และผลผลิตทุเรียน/ไร่ (กก.)

Read more
ปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรดี

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูก "ทุเรียน" ให้โตไว + ผลผลิตสูง

"ทุเรียน" เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ประเทศสูงขึ้นทุกปี อย่างไรก็ดี การปลูกทุเรียนให้โตไว และได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูง ผู้ปลูกทุเรียนจำเป็นต้องดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ค่า pH ดินปลูกทุเรียน, อุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ สภาพดินให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

Read more

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

การปลูกทุเรียนต้นคู่

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

ปลูกทุเรียน 1 ต้น / หลุม หรือ 2 ต้น / หลุม แบบไหนให้ผลผลิตและสร้างรายได้ดีกว่ากัน ?

ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของไทย สร้างรายได้ทั้งตลาดในประเทศและส่งออก อย่างไรก็ดี การลงทุนปลูกทุเรียน ผู้ปลูกจำเป็นต้องรู้และเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน 3 เรื่องต่อไปนี้ คือ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียน สายพันธุ์ของทุเรียน และผลผลิตต่อไร่ (กก.)

Read more
ปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรดี

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูก "ทุเรียน" ให้โตไว + ผลผลิตสูง

"ทุเรียน" เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ประเทศสูงขึ้นทุกปี อย่างไรก็ดี การปลูกทุเรียนให้โตไว และได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูง ผู้ปลูกทุเรียนจำเป็นต้องดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ค่า pH ดินปลูกทุเรียน, อุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ สภาพดินให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

Read more
ผลผิตทุเรียนต่อไร่ (กก.) 2563

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

เปิดสถิติ ผลผลิต "ทุเรียน" ต่อไร่ (กก.) จังหวัดทำได้สูงสุดในประเทศ ปี 2563 พลาดไม่ได้

พบกับคำตอบว่าจังหวัดไหนที่ครองแชมป์สร้างผลผลิตทุเรียนได้มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทยประจำปี 2563 พร้อมกับสถิติต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ จังหวัดไหนผลิตทุเรียนได้มากที่สุด และจังหวัดไหนมีผลผลิตทุเรียน / ไร่สูงสุดประจำปี 2563

Read more
สถิติการส่งออกทุเรียน ปี 2563

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

"ทุเรียน" ไทยตีตลาดโลกต่อเนื่อง ปี 2563 ส่งออกยังแรงไม่ตก ทั้งสด แช่เย็น และอบแห้ง

สถิติการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยในปี 2563 ทั้ง 4 ประเภทคือ ทุเรียนแช่เย็นจนแข็ง ทุเรียนสด ทุเรียนอบแห้ง และทุเรียนกวน (ปริมาณ และมูลค่า) ช่วยให้คุณแนวโน้มธุรกิจทุเรียนในระดับนานาชาติแบบเจาะลึก

Read more
ข้อมูลการปลูกทุเรียนประเทศไทย

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

จังหวัดไหนครองแชมป์ผลิต "ทุเรียน" มากที่สุดในประเทศ ปี 2562 คนทำทุเรียนต้องรู้

พบกับคำตอบว่าจังหวัดไหนที่ครองแชมป์สร้างผลผลิตทุเรียนได้มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทยประจำปี 2562 พร้อมกับสถิติต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ จังหวัดไหนผลิตทุเรียนได้มากที่สุด และจังหวัดไหนมีผลผลิตทุเรียน / ไร่สูงสุดประจำปี 2562

Read more

ปลูกทุเรียน / สวนทุเรียน

เปรียบเทียบสถิติการผลิตทุเรียนปี 2553 - 2562

สถิติที่คนทำสวนทุเรียนต้องรู้ ข้อมูลเปรียบเทียบการผลิตทุเรียนของประเทศไทย ปี 2553-2562 ใน 4 มิติหลัก คือ เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิตทุเรียน (ตัน) และผลผลิตทุเรียน/ไร่ (กก.)

Read more